Курс напреднали „Първа помощ в планината и по време на пътуване“

course_first-aid1

Курсът е предназначен за завършили началния курс „Долекарска помощ при инциденти в планината и по време на пътуване” в Клуба на пътешественика, което е и условие за участие в нивото за напреднали.

Курсът ще се проведе в две вечерни занимания /общо 6 учебни часа/

 

Дати: 11-12 МАРТ 2015
Час: 19,00 ч. – 21,30 ч.
Такса за участие: 40 лева
Краен срок за записване 04.03.2015Повече информация