Курс напреднали „Първа помощ в планината и по време на пътуване“: 3 – 4 Февруари

course1

Курсът е предназначен за завършили началния курс „Долекарска помощ при инциденти в планината и по време на пътуване” в Клуба на пътешественика, което е и условие за участие в нивото за напреднали.

Курсът ще се проведе в две вечерни занимания /общо 6 учебни часа/

 

Дати: 03-04 ФЕВРУАРИ 2015
Час: 19,00 ч. – 21,30 ч.
Такса за участие: 40 лева
Краен срок за записване 27.01.2015Повече информация