Цивилизационен срив или устойчив преход (Civilization collapse versus susta

civi

В дебата „Цивилизационен срив или устойчив преход“ ще се сблъскат двете тези – на „безперспективността“ и „оптимизма“, които да помогнат на слушателите в подготовката им за прехода. Дебатът ще бъде последван от отворена и интерактивна дискусия с всички с интерес към темата.

В момента обществото е заблудено от лансирането на различни митове – от всемогъществото на науката до това, че изменението на климата може да се предскаже и контролира и че съществуват енергийни алтернативи. Ще преживее ли цивилизацията ни срив, породен от изчерпването на ресурсите и неблагоприятни климатични сценарии, или има алтернатива за плавен преход към устойчиво развитие?

От другата страна ще представим алтернативата на всичко това и как обществото ни може, има волята, човешките и природни ресурси да направим един плавен преход към един по-устойчив свят.

Къде сте вие? Ще се радваме да чуем и вашето мнение по темата „Цивилизационен срив или устойчив преход“.

Заповядайте!
Вход свободен!