Юндола – Туристическа карта М 1:30 000

5.00 лв.

В туристическа карта Юндола ще откриете:

– Актуална информация за територията на учебно опитно горско стопанство Юндола;

– Богата информация за туристическите хижи и заслони, защитни територии, природни забележителности, исторически забележителности и др.

– Всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката.

In tourist map Yundola you will find:

– Up-to-date information about the territory of Yundola Training and Experimental Forestry;

– A huge amount of information about tourist chalets and shelters, protected areas, natural landmarks, historical sites, etc.

– All trekking and bike routes marked with colors.

Добави в списък
Добави в списък

Описание

В туристическа карта Юндола ще откриете:

– Актуална информация за територията на учебно опитно горско стопанство Юндола;

– Богата информация за туристическите хижи и заслони, защитни територии, природни забележителности, исторически забележителности и др.

– Всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката.

In tourist map Yundola you will find:

– Up-to-date information about the territory of Yundola Training and Experimental Forestry;

– A huge amount of information about tourist chalets and shelters, protected areas, natural landmarks, historical sites, etc.

– All trekking and bike routes marked with colors.