Политика за поверителност

Последна актуализация на 02-10-2023
Дата на влизане в сила 02-10-2023

Настоящата Политика за поверителност описва политиките на КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ООД, град София, ПК 1202, ул. Сердика №19, България, имейл: hello(at)travellersclub.bg, телефон: +359(0)882 292 877 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://travellersclub.bg ). (“Услугата”). С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте.
Можем да променяме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление до вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването ѝ в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването ѝ след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност.

Как използваме Вашата информация

Ние ще използваме информацията, която събираме за вас, за следните цели:
  • Маркетинг/промоция
  • Отзиви
  • Събиране на обратна връзка от клиенти
  • Административна информация
  • Целенасочена реклама
  • Защита на сайта
  • Коментари от потребител към потребител

Ако искаме да използваме информацията ви за други цели, ще поискаме вашето съгласие и ще използваме информацията ви само след получаване на вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ито) сте дали съгласие, освен ако законът не изисква от нас да направим друго.

Вашите права

В зависимост от приложимото законодателство може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или да получите копие от Вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на Вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) Вашата лична информация на друг субект, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработване на Вашите данни, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимото законодателство. За да упражните тези права, можете да ни пишете на адрес hello(at)travellersclub.bg. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Обърнете внимание, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си за обработване на същата за необходимите цели, може да не успеете да получите достъп или да използвате услугите, за които е била поискана информацията ви.

Бисквитки и др.

За да научите повече за начина, по който ги използваме, и за вашия избор във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Сигурност

Сигурността на Вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на Вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.

Връзки с трети страни и използване на Вашата информация

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Настоящата Декларация за поверителност не разглежда политиката за поверителност и други практики на трети страни, включително на трети страни, управляващи уебсайтове или услуги, които могат да бъдат достъпни чрез връзка в Услугата. Настоятелно ви съветваме да преглеждате политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Длъжностно лице по жалбите/защитата на данните

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ООД, град София, ПК 1202, ул. Сердика №19, имейл: hello(at)travellersclub.bg. Ние ще разгледаме Вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.

Политика за поверителност, генерирана с помощта на CookieYes.